Kontaktné údaje

Korešpondenčná adresa a sídlo

www.vydavamsa.sk
SPSTUDIO, s.r.o.
Liesek 71
027 12 Liesek

Fakturačná adresa

SPSTUDIO, s.r.o.
Liesek 71
027 12 Liesek

IČO: 51 811 995
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro Vložka číslo:  70472/L
IČ DPH: SK2120802640

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax. č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Napíšte nám